Fundacja Życie i Ideały

Zarząd

Prezes

Beata Matuschke

Członek zarządu

Urszula Butlewska