Fundacja Życie i Ideały

Ksiądz Kardynał do nas

Spotkanie Fundacji Życie i Ideały oraz Wydawnictwa FIDEI z Kardynałem Kazimierzem Nyczem 15 lutego 2024 roku

W klimacie rozpoczynającego się świętego czasu Wielkiego Postu miało miejsce spotkanie Fundacji Życie i Ideały oraz współpracującego z nią Wydawnictwa FIDEI z JE ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. Ksiądz Kardynał przyjął przybyłych bardzo życzliwie, poświęcając ponad pół godziny na rozmowę.

Fundację i Wydawnictwo połączyły wspólne cele ukonkretnione w promocji literatury duchowej i pobłogosławione w początkach istnienia Fundacji przez Jego Eminencję. W sercach przedstawicieli obu tych instytucji zrodziło się pragnienie wyrażenia wdzięczności Ojcu naszej archidiecezji za jego dyspozycyjność i gotowość niesienia pomocy w podejmowanych przez Fundację i Wydawnictwo dziełach dla dobra bliźnich i Kościoła. Bezpośrednią okazją do spotkania była zbliżająca się XV rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, kapłana Archidiecezji Warszawskiej, religioznawcy i znanego kierownika duchowego, którego pasją stały się wiara i Eucharystia.

Na spotkaniu był obecny ks. Leszek Pliszka, spadkobierca Księdza Profesora, natomiast Fundację reprezentowała prezes Zarządu Beata Matuschke, fundator i przewodnicząca Rady Fundacji Wanda Zagórska, członkowie tej Rady – Elżbieta Nowak i Agata Kołakowska oraz członek Rady Programowej Mariusz Kołakowski. Wanda Zagórska, występując również jako przedstawiciel i dyrektor Wydawnictwa FIDEI, wręczyła Księdzu Kardynałowi ostatnio wydane pozycje książkowe związane z ks. Tadeuszem Dajczerem oraz kalendarz Fundacji zawierający myśli duchowe różnych autorów.

Ksiądz Kardynał wyraził uznanie dla dorobku Księdza Profesora, którego znał osobiście. Wyraził również poparcie dla starań obu instytucji, by publikować pozostawione przez ks. Dajczera pisma duchowe i dzięki temu udostępniać jego myśli Kościołowi. Ponadto zaznaczył, że Kościół zawsze ukazywał różne drogi ku głębszej relacji z Panem Bogiem, bo każdy człowiek jest inny, ma różne potrzeby i predyspozycje naturalne, co należy uszanować. Przyszłość Kościoła należy do różnorodnych wspólnot.

Oprócz słów osobistego podziękowania, Fundacja i Wydawnictwo złożyły Księdzu Kardynałowi list, w którym wyraziły wdzięczność za opiekę duchową i towarzyszenie na przestrzeni lat ich działalności oraz za przedmowy i imprimatur do książek poświęconych osobie i dziełom ks. Tadeusza Dajczera. W liście m.in. nawiązano do trudnych czasów PRL-u, kiedy to Służba Bezpieczeństwa przez lata utrudniała Księdzu Profesorowi – z powodu jego bezkompromisowego ukierunkowania na wiarę – kapłańskie życie i posługę, w szczególności blokując otrzymanie paszportu, a potem jego przedłużenie w trakcie pobytu studyjnego w Rzymie (skan listu).

W trakcie spotkania z Księdzem Kardynałem wspomniano również sympozjum poświęcone sytuacji Kościoła w Europie Zachodniej, jakie odbyło się w Akademii Katolickiej w Warszawie 27 stycznia br. W słowie wstępnym do tegoż sympozjum Kardynał Nycz podkreślał wartość postawy pokory wobec procesów mających miejsce w życiu Kościoła w Europie Zachodniej. Przemawiający również wtedy Prymas Holandii Willem Jacobus Eijk podkreślał rolę Eucharystii w odradzaniu się żywego Kościoła w tym kraju. Taką właśnie istotną rolę w odnowie Kościoła w Polsce i na świecie pełni duchowość Eucharystyczna, jaką pozostawił ks. Tadeusz Dajczer w swoich pismach.

Ksiądz Kardynał wykazał duże zainteresowanie środowiskami parafialnymi i wspólnotowymi, z jakich wywodzą się osoby uczestniczące w spotkaniu. Zwrócił szczególną uwagę na obecnych wśród nich małżonków, pytając o ich rodzinę. Rozmowa dotyczyła problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży, co leży też w kręgu zainteresowań Fundacji. Mówiono o silnych oddziaływaniach kultury laickiej na młodzież. Zdaniem Jego Eminencji należałoby wspomagać zainteresowane środowiska tworzeniem nowych placówek edukacyjnych, troszcząc się o odpowiedni dobór kadr.

Wspomniano również o nowym błogosławionym, patronie młodzieży, Carlo Acutisie, o którym książkę opublikowało Wydawnictwo FIDEI. W tym miejscu przedstawiono dorobek Wydawnictwa, które, między innymi, wydało osiemdziesiąt siedem pozycji książkowych poświęconych różnym świętym i ich duchowości.

            Na zakończenie Ksiądz Kardynał udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Po oficjalnym spotkaniu w Pałacu Biskupim uczestnicy udali się na krótką agapę, w której miały swój udział również osoby z zagranicy. Następnie nawiedzono grób bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej, by za jego wstawiennictwem podziękować za łaski Temu, od Którego wszystko zależy.

Spotkanie Fundacji Życie i Ideały z Kardynałem Kazimierzem Nyczem 20 marca 2020 roku

Dnia 20.03.2020 roku w godzinach porannych delegacja Fundacji Życie i Ideały została przyjęta przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie. Było to kolejne, trzecie już spotkanie o takim charakterze od początku działania Fundacji.

Jego Eminencja towarzyszy powstawaniu i kształtowaniu się tej struktury.

Tym razem Kościół w Polsce i na świecie przeżywa czas epidemii koronawirusa i związane z tą sytuacją utrudnienia codziennego funkcjonowania.

W rozmowie Ksiądz Kardynał wskazał na aktualność postawy, o której mówił święty Ignacy Loyola: “Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie”. Przypomniał, że posługa Kościoła opierała się zawsze na słowie, modlitwie i czynie. Poprosił, żebyśmy pomagali w taki sposób, w jaki jest to możliwe w tej konkretnej sytuacji, poparł m.in. propagowanie treści duchowych z wykorzystaniem „mediów lekkich”. Na koniec pobłogosławił Fundacji.