Fundacja Życie i Ideały

Praca z różnych perspektyw

„Duch pracy ludzkiej”, Stefan Kardynał Wyszyński

Wezwanie do cierpliwości pracy

Cierpliwość ma dla pracy wielkie znaczenie. Nazywano ją niekiedy „źródłem i strażniczką cnót”, uważana jest często za największą spośród nich. (…)

Ucisk naszej pracy, dobrze pojęty, daje cierpliwość, a cierpliwość przynosi niesłychaną mądrość życiową, uczy nas posługiwać się rzeczami i ludźmi danymi nam do współpracy. Im więcej w nas doświadczenia będącego owocem cierpliwości, tym praca idzie nam łatwiej, a przez to rodzi nadzieję, a nadzieja wlewa ducha radości. Człowiek staje się zwycięzcą, choćby nie doszedł jeszcze do szczytu osiągnięć. Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze (Łk 21,19).

Właśnie – w cierpliwości! W codziennym bowiem trudzie na różny sposób kształcimy i rozwijamy siebie, wyniszczają się bowiem w nas niepokojące popędy i namiętności, a dzięki temu oczyszczeniu zyskacie dusze wasze, dusza nasza staje się naszą własnością. Wiedzie nas ku Bożej, nadprzyrodzonej mądrości.

s.130n