Fundacja Życie i Ideały

Rada Fundacji

Agata Kołakowska

Wanda Zagórska

Elżbieta Nowak