Fundacja Życie i Ideały

Modlitwa myślna

Modlitwa bowiem wewnętrzna jest to, zdaniem moim, poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.” (św. Teresa z Avila. Księga mojego życia 8,5)

„… aby można było zrozumieć to wielkie dobro, jakie Bóg czyni duszy, gdy ją usposabia do praktykowania modlitwy z nieugiętą wolą, choćby nie była tak usposobiona, jak potrzeba; i uważam to za pewne, że przez modlitwę – jeśli dusza w niej wytrwa, pomimo grzechów i pokus, i upadków na tysiące sposobów, które demon podsuwa – Pan doprowadzi ją, w końcu, do portu zbawienia. (…) A kto jej nie rozpoczął, na miłość Pana błagam go, niechaj nie pozbawia się takiego dobra. Nie ma się tu czego obawiać, a jedynie pragnąć” (św. Teresa z Avila, Księga mojego życia 8,4-5)

„Mogę powiedzieć jedynie o tym, czego sama doświadczyłam; to znaczy, że bez względu na to, jak złe rzeczy uczyniłby ten, kto zaczął praktykować modlitwę myślną, niechaj jej nie porzuca, gdyż to modlitwa jest środkiem, dzięki któremu będzie mógł zawrócić, aby zaradzić złu, a bez niej będzie to o wiele trudniejsze” (św. Teresa z Avila, Księga mojego życia  8,5).

„…zdanie sobie sprawy z tej prawdy i uświadomienie sobie, że nie jest konieczne – aby podejmować rozmowę ze swoim Ojcem Wiekuistym- udanie się do nieba, ani też, by cieszyć się bliskością z Nim; ani nie jest konieczne zwracanie się do niego na głos? On znajduje się tak blisko, że usłyszy nas. Ani nie potrzebuje skrzydeł, aby wyruszyć na poszukiwanie Go, a jedynie wystawić się na samotność i wpatrywać się w Niego wewnątrz siebie i nie odcinać się od tak dobrego Gościa.” (św. Teresa z Avila, Droga doskonałości 28,2).

„[Dusza] niech będzie przeświadczona, że podąża wyborna drogą i niezawodnie dojdzie do picia wody z tego źródła, ponieważ pokonuje znaczna drogę w krótkim czasie. Jest jak ktoś, kto podróżuje statkiem, który przy odrobinie pomyślnego wiatru staje u kresu tej podróży w ciągu kilku dni. Natomiast ci, którzy idą lądem, docierają tam znacznie później” (św. Teresa z Avila, Droga doskonałości 28,5).

„Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia – żądam tylko, byście na Niego patrzyły”(św. Teresa z Avila, Droga doskonałości 26,3).

 

Polecamy:

1. Pavel Vojtech Kochut: Elementarz modlitwy myślnej według św. Teresy z Avila

2 . Święta Teresa od Jezusa Doktor Kościoła: Księga mojego życia

3.  Święta Teresa od Jezusa Doktor Kościoła: Droga Doskonałości

4. Francisco Javier SanchoFermin OCD: Modlić się ze św. Teresą od Jezusa

5. Tomas Alvarez OCD: Święta Teresa od Jezusa uczy modlitwy

6 . Mary Garnet OCD: Aby bardziej kochać w szkole modlitwy św. Teresy od Jezusa

7.  Święta Teresa od Jezusa Doktor Kościoła: Twierdza wewnętrzna

8. Stinissen Wilfried OCD: Droga modlitwy wewnętrznej