Fundacja Życie i Ideały

Z kart historii Kościoła

O prześladowaniu księdza profesora Tadeusza Dajczera przez SB