Harmonia stworzenia III

Harmonia stworzenia III Czy ekologia może przywrócić harmonię stworzenia? Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 2002 roku/ Radek Pietruszka /PAP „Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w […]

Synteza dokumentów SB w sprawie rejestracji ks. T. Dajczera jako tajnego współpracownika

Warszawa, 28 listopada 2022 r. Lucjan Bełza, analityk Synteza oparta na analizie dostępnych dokumentów Służby Bezpieczeństwa w sprawie rejestracji ks. prof. Tadeusza Dajczera jako tajnego współpracownika   STRESZCZENIE Zgromadzone materiały SB nie dają podstaw do stwierdzenia, że ks. Tadeusz Dajczer zgodził się i podjął współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Należy założyć, że ks. T. Dajczer, mając […]