Harmonia stworzenia III

Harmonia stworzenia III Czy ekologia może przywrócić harmonię stworzenia? Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce w 2002 roku/ Radek Pietruszka /PAP „Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w […]