Rada fundacji

Agata Kołakowska

Wanda Zagórska

Elżbieta Nowak