Meandry historii

Nowa siedziba Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Fot. źródło: Hubert Hardy/REPORTER/ East News, ciekawostki historyczne. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/24/muzeum-bitwy-pod-grunwaldem-ma-nowa-siedzibe/

Dwudziestego pierwszego września 2022 roku została otwarta nowa siedziba Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, którego dawna niemiecka nazwa to Tannenberg. W Muzeum znajduje się sala rycerska. Można będzie również zobaczyć filmy nagrane techniką 360 stopni. Do naszej dyspozycji są również interaktywne mapy. W Muzeum znalazło się miejsce dla bogatej w eksponaty nowej wystawy stałej. Zostały na niej przedstawione związane z bitwą pod Grunwaldem wydarzenia, które miały miejsce przed samą bitwą. Sama wystawa została podzielona na 10 bloków tematycznych, są to: „Zakon, Polska i Litwa przed Wielką Wojną”, „Przyczyny bezpośrednie rozpoczęcia działań wojennych”, „Plany i problemy”, „Wyprawa wojenna i Bitwa pod Grunwaldem” , „Bitwa pod Grunwaldem”, „Oblężenie Malborka”, „Tradycja Grunwaldzka”, „Ekspozycja chorągwi rycerskich”, „Zabytki archeologiczne” oraz „Kaplica”.

Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/24/muzeum-bitwy-pod-grunwaldem-ma-nowa-siedzibe/

Zamach na Georgiego Markowa

W 1975 roku Georgi Markow został jednym z prezenterów w sponsorowanym przez CIA Radiu Wolna Europa. W cotygodniowych audycjach Markow wyrażał zdecydowanie antykomunistyczne opinie. W 1978 czerwcu roku Markow dostał od władz Bułgarii „propozycję nie do odrzucenia”: zrezygnuje z programu w Radiu Wolna Europa lub zginie. Makarow nie posłuchał. 7 wrześnie 1978 r., kiedy czekał na przystanku, poczuł nagłe ukłucie z tyłu prawego uda. Odwrócił się, żeby zobaczyć, co było przyczyną. Wszystko wskazywało na to, że został dźgnięty przypadkowo, ponieważ mężczyzna za nim właśnie się schylał po złożony parasol, który upadł na ziemię. Nieznajomy przeprosił Markowa, po czym zatrzymał taksówkę i odjechał. W dwa dni później Makarow umarł. W jego udzie odkryto mały okrągły przedmiot – mikroskopijną  metalową kulkę z dwoma wywierconymi otworami, w środku z trucizną. Kulkę wykonano ze stopu irydu i platyny – najprawdopodobniej dlatego, że mógł on uniknąć wykrycia przez układ immunologiczny.

 

Źródło fot. i tekstu: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/22/zamach-na-georgiego-markowa/?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName

Czy Polska zrzekła się reparacji od Niemiec?

Źródło fot.: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/13/zrzeczenie-sie-reparacji-od-niemiec-przez-prl/

W 1953 roku Polska rzekomo zrzekła się odszkodowań za zniszczenia dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ale czy faktycznie tak było?

Jeżeli zarządcy komunistycznej Polski rzeczywiście zrezygnowali z reparacji, to byłaby to decyzja formalnie wiążąca. PRL z punktu widzenia prawa międzynarodowego był bytem suwerennym. Nie istniały żadne umowy międzynarodowe, które ograniczałyby samostanowienie Polski Ludowej. Problem w tym, że uchwała, o której mowa, najprawdopodobniej nigdy nie weszła w życie. Część historyków twierdzi, że nawet jeśli na zwołanym w niedzielę 23 sierpnia 1953 roku posiedzeniu Rady Ministrów faktycznie podjęto taką uchwałę, to zrobiono to nieskutecznie. Na dodatek jedynym tego śladem jest depesza Polskiej Agencji Prasowej opublikowana w „Trybunie Ludu”.

Uchwała głosiła: Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadośćuczyniły już w znacznym stopniu swoim zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – pragnąc wnieść swój dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego i wszystkich pokój miłujących narodów – powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski”.

Uchwała nie została jednak opublikowana ani w Dzienniku Ustaw, ani w Monitorze Polskim. Nie wystosowano też noty dyplomatycznej do władz NRD. I oczywiście nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Uchwała nie weszła w życie jako umowa międzynarodowa. By tak się stało, powinna zostać notyfikowana przez ONZ, a śladu takiej notyfikacji nie ma. Ponadto  na gruncie prawa PRL organem uprawnionym do podejmowania decyzji o zrzeczeniu się reparacji była Rada Państwa, a nie Rada Ministrów.

Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/13/zrzeczenie-sie-reparacji-od-niemiec-przez-prl/

Jakie były przyczyny katastrofy na Gibraltarze?

Żródło: IPN, https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/102369,Smierc-gen-Sikorskiego-Gubernator-Gibraltaru-Nie-wierze-w-przypadki.html. Fot. NAC

4 lipca 1943 r.. miała miejsce jedna z najbardziej tajemniczych katastrof II wojny światowej.  16 sekund po starcie z lotniska na Gibraltarze samolot C-87 Liberator wodował na morzu i wkrótce zatonął. W katastrofie zginął premier polskiego rządu na emigracji i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski oraz jego córka Zofia Leśniowska, której ciała nigdy nie odnaleziono. Śmierć gen. Władysława Sikorskiego oznaczała całkowite osłabienie pozycji Polski w obozie sojuszników wobec otwarcie wysuwanych roszczeń terytorialnych ZSRR i polityki Stalina zmierzającej konsekwentnie do międzynarodowej izolacji Polski. Przyczyn katastrofy nie wyjaśniono w pełni do dziś. Według oficjalnej wersji, przedstawionej w raporcie brytyjskiej komisji badającej wypadek w 1943 r., przyczyną katastrofy było zablokowanie steru wysokości. Niektórzy uważają jednak, że był to zamach. Zwyczajowo dokumenty utajniane są na 30 lat. Tuż po śmierci Władysława Sikorskiego Brytyjczycy wydłużyli okres utajnienia akt do 50 lat. Po upływie tego terminu przedłużyli okres karencji o kolejne 40 lat. Jeśli nic się nie zmieni, to dokumenty dotyczące śmierci polskiego premiera i Naczelnego Wodza, poznamy dopiero w 2033 roku.

 

Źródło:

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/876824,Tajemnica-katastrofy-na-Gibraltarze-Zginal-w-niej-premier-i-Wodz-Naczelny-Wladyslaw-Sikorski

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1304-w-75-rocznic%C4%99-katastrofy-gibraltarskiej-weterani-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rp-oddali-ho%C5%82d-gen-sikorskiemu-w-miejscu-jego-tragicznej-%C5%9Bmierci.html

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/102369,Smierc-gen-Sikorskiego-Gubernator-Gibraltaru-Nie-wierze-w-przypadki.html

Czy udało się ustalić, dlaczego próbowano zabić Papieża?

Fot. źródło: Zakazane historie, https://zakazanehistorie.pl/zabic-papieza/

O zamachu na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku na watykańskim Placu Świętego Piotra w Rzymie opublikowano wiele materiałów. Film „Zabić papieża” stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego włoscy śledczy nigdy nie zdołali w pełni wyjaśnić tego zamachu i ustalić wszystkich jego sprawców.  Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie https://zakazanehistorie.pl/zabic-papieza/

Konferencja w Jałcie tworzy nowy układ sił po II wojnie światowej

Fot. źródło: https://zakazanehistorie.pl/cienie-jalty/.

W lutym 1945 roku odbyła się konferencja z udziałem przywódców trzech wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Konferencja, w której wzięli udział m.in., Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin, jest przez niektórych traktowana jako symbol zdrady zachodnich sojuszników wobec Polski i ich zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu imperium sowieckiemu. W tym kontekście warto zapoznać się z publikacją „Konferencja Jałtańska – symbol zdrady” (https://dzieje.pl/aktualnosci/konferencja-jaltanska) oraz filmem „Cienie Jałty” (https://zakazanehistorie.pl/cienie-jalty/).